AÖF

AÖF Af Başvuru ve Kayıt Yenileme 2017 Başladı mı?AÖF Af Başvurusu Kayıt Yenileme Ders/Ekle-Sil İşlemi için Tıklayınız

AÇIKÖĞRETİM , İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ

6569 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AF BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU


26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 2547 Sayılı Kanuna, 6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ile eklenen Geçici 68. Maddesinde “Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” denilmektedir.

Bu kanundan yararlanmak isteyen öğrenciler için Af Kapsamında Son Başvuru Tarihi Nisan 2017 tarihi mesai bitimidir. Başvurular AÖF Bürolarından yapılacaktır. Af kapsamında başvuru ve kayıt koşulları aşağıda belirtilmiştir:

* 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi için Af kapsamında son başvuru tarihi Ocak 2017 mesai bitimidir.

* Bahar Dönemi için kayıtlar 13 Şubat 2017 Pazartesi - 24 Şubat 2017 Cuma tarihleri arasında AÖF Bürolarında yapılacaktır. 24 Şubat 2017 Cuma tarihlerinde ise mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.

* Kayıt yaptıran öğrenciler “Ders Ekleme” işlemlerini 24 Şubat 2017 Cuma tarihlerinde (https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/) adresi “Af-Ders Ekleme İşlemleri” linkinden yapacaklardır.

* Ocak 2017 tarihinden, son başvuru tarihi olan Nisan 2017 tarihine kadar Af kapsamında yapılacak başvurular 2016 – 2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi için geçerli olacaktır. Güz Dönemi kayıt tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

* Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapıp ancak Şubat 2017 – Mart 2017 tarihleri arasında kayıt yaptırmayanlar, yeniden başvuru yapmaksızın kayıtlarını 2016 – 2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi ilgili kayıt tarihleri arasında yapabileceklerdir.

* Bu Kanun kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II ders/derslerini bir yükseköğretim programında alıp başarmış ya da bir yükseköğretim programından mezun iseler ders transferi ve muafiyet başvurularını Şubat - Mart 2017 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi (http://aof.anadolu.edu.tr) adresi Duyurular kısmında ayrıca ilan edilecektir.

Konular