AÖF

AÖF Klavye Öğretimi dersi sınavı nasıl değerlendirilecek?"BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI" İLE "TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ÖNLİSANS PROGRAMI" KLAVYE ÖĞRETİMİ DERSİ SINAV UYGULAMA İLKELERİ (2017-2018 ÖĞRETİM YILI)

Sınavın Yürütülmesine İlişkin Genel AçıklamalarKlavye Öğretimi dersinin sınavı, AÖF bürolarında sınav görevlilerinin gözetiminde uygulama sınavı şeklinde yapılır. Klavye Öğretimi Ara ve Dönem sonu sınavları, Merkezî İktisat, İşletme ve AÖF sınavlarının yapıldığı hafta sonunu takip eden hafta arası mesai saatleri içinde yapılır. Ara ve Dönem sonu sınavına katılmayan öğrencinin telafi ya da mazeret sınavı hakkı yoktur. Klavye Öğretimi sınavı için öğrencinin muafiyet ve 3 ders sınav hakkı yoktur.

Sınav Giriş Belgesi

Öğrenci; sınavın günü, saati ve yerini gösteren sınav giriş belgesini öğrenci otomasyonundan alabilir.Sınav giriş belgesi, merkezî AÖF sınav giriş belgeleri ile birlikte sınavdan bir hafta önce yayınlanır.

Sınav Tarihleri

Ara Sınav 27.11.2017 - 01.12.2017 tarihleri arasındadır.
Dönem Sonu Sınavı 15.01.2018 - 19.01.2018 tarihleri arasındadır.

Sınav Yeri Değişikliği

Öğrencilerin sınav atamaları Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından yapılarak öğrenci otomasyonunda ilan edilir.İlke olarak öğrenciler, BAUM tarafından belirlenmiş olan sınav günü, saati ve yerinde sınava girmek zorundadır. Herhangi bir sebeple sınav tarihini veya saatini değiştirmek isteyen öğrencinin talebi AÖF Bürosu tarafından geri çevrilmez ancak diğer öğrencilerin sınav programını aksatmayacak şekilde sınavların tümü tamamlandıktan sonraki bir gün ve saate randevu verilir.Sınav ataması yapılan bürodan farklı bir büroda sınava girmek isteyen öğrencinin talebi AÖF Bürosu tarafından Açıköğretim Fakültesine iletilir ve öğrenciye uygun bir gün ve saate yeni bir randevu verilir.

Sınavın Uygulanması

Öğrenci, Öğrenci Otomasyonundan aldığı Klavye Öğretimi Sınav Giriş Belgesi ve sınavda geçerli olacak bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet ve geçerli pasaport) ile BAUM tarafından belirlenmiş olan sınav gün ve saatinde sınav ataması yapılan AÖF Bürosuna giderek sınavını olur. Sınavı tamamlanan öğrenci, sınava girdiğine dair “sınav yoklama listesini” imzalayarak AÖF Bürosundan ayrılır. Sınav, büro personelinden oluşan sınav görevlilerinin denetim ve gözetimi altında yapılır.Sınav, büro otomasyon sistemi üzerinden yapılır ve öğrencinin sınav sırasında yazdığı metin direkt olarak klavye öğretimi sınav programına kaydedilir. Teknik ve fiziki aksaklıklar dışında sınav tekrarı yapılması mümkün değildir.Öğrenci, sınava başlamadan önce sınava ilişkin kuralların tümünü okuyup anladığını onayladıktan sonra sınava başlayabilir.

Sınavda Uygulanacak Kurallar

Her bir öğrenci için sınav süresi; 5 dakika (300 sn)dır. (Görme engelli öğrenciler için süre 10 dakika, el engelli öğrenciler için ise 15 dakikadır.)Sınavın “F” klavye ile yapılması zorunludur.Öğrenci, sınav esnasında sınav görevlisi tarafından kendisine verilen metnin aynısını yazmakla yükümlüdür.Sınav metni 4 paragraftan oluşur. Bir paragraf tamamlandığında veya paragraflar arası geçiş yapılmak istendiğinde “TAB” tuşu ya da “Mouse”u kullanabilir. Klavyedeki “Tab ( sekme tuşu), Backspace (geriye doğru silme tuşu), Space Bar (boşluk tuşu), Shift (üst karakter tuşu), Caps Lock (büyük harf tuşu), harf, rakam ve noktalama işaretleri kullanılır. Diğer tuşların tamamı kullanıma kapalıdır.Yanlış yazılan bir kelime aynı anda “Backspace” tuşuyla silinebilir. Kelimeler arasına imleçle girilip silme işlemi yapılamaz. Yapılan yanlış sonradan fark edilirse, silme işlemi son yazılan kelimeden itibaren yapılır.Sınav süresi bittiğinde program otomatik olarak yazma işlemine kapanır.

Sınavın Değerlendirilmesi

Öğrencinin sınavı, otomatik olarak Klavye Öğretimi Sınav Programına kaydedilir. Program tarafından öğrencinin doğru ve yanlış yazdığı kelimeler tespit edilerek, sınavı “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre notlandırılır. Öğrencinin sınav notu Merkezî AÖF sınav sonuçları ile birlikte Öğrenci Otomasyonundan ilan edilir.

Sınav Sonucuna İtiraz

Öğrenci, Klavye Öğretimi Sınav notuna, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3(üç) işgünü içinde dilekçe ile AÖF Bürolarına itiraz edebilir. İtiraz dilekçesi AÖF Büroları aracılığıyla Klavye Öğretimi Sınav İtiraz Komisyonuna iletilir ve komisyon tarafından sınav tekrar değerlendirilerek öğrenci bilgilendirilir.

Konular