AÖF

AÖF Laboratuvar Dersleri Harf Notları ÇizelgesiÖnemli Tarihler

13-24 Şubat 2017


Kayıt Yeniletme


http://aof.anadolu.edu.tr
Öğrenci Otomasyonu

13-17 Mart 2017


Laboratuvar Dersleri Seçimi


http://aof.anadolu.edu.tr
Laboratuvar Ders Seçimi Otomasyonu

Açıköğretim Fakültesi “Eczane Hizmetleri”, “Kimya Teknolojisi”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” ve “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” Önlisans Programlarında laboratuvar derslerine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 13-24 Şubat 2017 tarihleri arasında kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Kayıt yeniletmeyen öğrenciler laboratuvar derslerine o öğretim yılı için kayıt yaptıramazlar. Sadece laboratuvar ders(ler)i kalan öğrencilerin de 13-24 Şubat 2017 tarihleri arasında kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir.

Kaydını yenileten öğrenciler laboratuvar ders seçimini 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Laboratuvar Ders Seçimi Otomasyonu bağlantısından yapacaklardır. İlgili duyurular www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Duyurular” bağlantısından takip edilmelidir.

Kayıt yenileme sırasında öğrenciler laboratuvar dersleri de dahil olmak üzere maksimum toplam 45 AKTS’lik ders alabilecektir. Bu nedenle 13-24 Şubat 2017 tarihleri arasında kayıt yeniletecek öğrenciler, derslerini seçerken 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında alacakları laboratuvar derslerinin AKTS’lerini de dikkate almak durumundadır.

Belirli programlarda aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenciler laboratuvar dersi seçimi yapabilirler.

Eczane Hizmetleri Önlisans Programının “ECH205U Pratik İlaç Bilgisi ile ECH206U İlaç Şekilleri” derslerini almış olan öğrenciler bu derslerden başarılı olup olmadığına bakılmaksızın “ECH210U Pratik İlaç Bilgisi ve İlaç Şekilleri Laboratuvarı” dersini seçebilirler.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programının “BİY103U Genel Mikrobiyoloji I, BİY104U Genel Mikrobiyoloji II, KİM103U Genel Biyokimya I, KİM104U Genel Biyokimya II, BİY111U Histoloji, TLT207U Tıbbi Parazitoloji I, TLT208U Tıbbi Parazitoloji II” derslerinin tamamını almış olan öğrenciler bu derslerden başarılı olup olmadığına bakılmaksızın “TLT210U Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları” dersini seçebilirle

Kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını yeniletmeyen dolayısıyla laboratuvar derslerini seçmeyen öğrenciler sonradan kayıt işlemi için herhangi bir hak iddia edemez, mazeret ileri süremez ve 2016-2017 öğretim yılında laboratuvar derslerine kayıt hakkını kaybederler.


LABORATUVAR DERSLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

PROGRAM - DERSİN ADI - DERSİN YÜRÜTÜLECEĞİ YER - BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Önlisans Programındaki laboratuvar derslerini almak zorunludur ve herhangi bir muafiyet uygulaması bulunmaz. Bu dersleri almayan veya alıp da başarısız olan öğrenciler mezun olamazlar.

Yaz Dönemi Laboratuvar Dersleri yalnızca Anadolu Üniversitesinde ve yüz yüze yürütülmektedir. Dersler Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Fen ve Eczacılık Fakülteleri laboratuvarlarında yapılacaktır.

Laboratuvar dersleri için en az %70 devam zorunluluğu vardır. Bu derslere kayıt yaptıran ancak devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci DZ notu ile değerlendirilir. Bu durumda öğrenci, söz konusu dersi/dersleri sonraki dönemlerde tekrar almak zorundadır.

Laboratuvar derslerinde “başarı notu” en az 60 ve harf notu CC’dir. 60’ın altında not alan öğrenciler doğrudan FF harf notu ile değerlendirilir. Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde, laboratuvar derslerinde aşağıdaki Harf Notları Çizelgesi esas alınır.

HARF NOTU - BAŞARI NOTU

AA


90‒100

AB


85‒89

BA


80‒84

BB


74‒79

CB


68‒73

CC


60‒67

FF


0‒59
Laboratuvar derslerinde %70 devam zorunluluğunu yerine getiren ancak dersin ödev, rapor ve sınavları dikkate alınarak 100 üzerinden toplam 60 puanın altında not alan öğrenci, ilgili laboratuvar dersinden başarısız sayılır ve “FF” notu ile değerlendirilir. Bu durumdaki öğrenciler izleyen öğretim yıllarında başarısız oldukları derslere tekrar kayıt yaptırarak almak zorundadır.

Öğrenci Eskişehir’de kaldığı süre içinde KONAKLAMA KENDİSİNE AİTTİR. Öğrenciler devlet yurdu veya özel yurt, apart, otel vb. yerlerde konaklayabilirler. Üniversite tarafından konaklamaya ilişkin herhangi bir organizasyon yapılmamakla birlikte, her yaz dönemi için Kredi ve Yurtlar Bölge Müdürlüğüne program hakkında bilgi verilmektedir. Kurumun uygun görmesi durumunda, derslere kayıt olan öğrencilerin bir listesi Yurt Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Öğrenciler bu durumda yurt seçeneğinden de yararlanabilecektir. Yurtlarda kalmayı tercih eden öğrenciler, yurt ücreti hakkındaki bilgiyi Eskişehir'e gelmeden önce Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğüyle iletişime geçerek öğrenebilirler.

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içerisinde bulunan Öğrenci Yemekhanesinden (Cumartesi günleri hariç) öğrenci ücreti karşılığında öğle yemeği yeme olanağına sahiptir.

Öğrencilerin laboratuvar derslerine gelirken yanlarında getirmeleri gereken malzemeler ve derslere ilişkin detaylı program Duyurular sayfasından tekrar öğrencilere bildirilecektir. Ayrıca öğrencilerin laboratuvar derslerine gelirken Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartlarını da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laboratuvar Dersleri Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Konular